Han vill göra källsortering till en mer positiv upplevelse

Det är inte många som kan säga att de har dedikerat ett helt yrkesliv åt återvinningssystem och avfallslogistik. Det kan däremot Olov Mattsson, innovatören bakom sopsorteringssystemet Green Lizzie. Med en ambition att förenkla och förbättra återvinning har Olov tagit fram en produkt som han hoppas kommer inspirera fler att sortera rätt.

Olovs karriär tog fart på en gång. Strax efter sin universitetsutbildning fick han jobb på förpackningsföretaget PLM, där han främst ägnade sig åt verksamhetens lönsamhet och förbättring av företagets sophämtningsentreprenader. Även om Olovs roller och arbetsbeskrivningar har sett olika ut under åren, har den gemensamma nämnaren alltid varit olika former av avfallslogistik.

 

- Oavsett om jag jobbade med entreprenader eller med kommuner var det alltid roligt att hitta lösningar för att skapa lönsamhet med avfallssystemen. Uppenbarligen fattar jag grejen med avfall, säger Olov.

Marknadsundersökningar

Efter många år i branschen bestämde sig till sist Olov för att undersöka möjligheten att tillverka sina egna sopsorteringssystem. Innan tillverkningsprocessen påbörjades genomfördes omfattande marknadsundersökningar på både återvinningsstationer och i köksbutiker. Där fångades åsikter, attityder och uppfattningar kring vad gemene man tyckte om den vardagliga källsorteringen.

Undersökningarna visade att 97 % av de tillfrågade hade en positiv inställning till källsortering men uttryckte ett visst missnöje kring processens omständigheter. Majoriteten tyckte att det kunde vara både kladdigt och bökigt att källsortera, och uttryckte ett behov av att kunna bära fler kärl samtidigt.

Produktidé och jakten på rätt material

Olov landade i en idé som kombinerar både funktion, design och finess. Med sopsorteringssystemet Green Lizzie är det nämligen enkelt att både förvara ditt hushållsavfall, transportera det till återvinningscentralen och tömma kärlen i respektive behållare.

 

Tack vare den smarta innerbehållaren kan du pressa ut botten på kärlet för att tömma behållaren, en funktion som både effektiviserar tömmandet och gör processen mer hygienisk. Det finns dessutom en smidig funktion som tillåter behållarna att haka fast i varandra, vilket gör att du kan bära flera behållare samtidigt.

Trots en noga uttänkt idé blev Olovs innovation pausad under några år på grund av bristen av miljövänliga material.

- Bortsett från gummi så var mjuka plastmaterial inte särskilt utforskat på den tiden, berättar Olov.

Till sist stötte han på en fiberbaserad plast som var baserad på biologiska produktionsrester från svenska skogar. Materialet minskar nettoutsläppen av koldioxid och är samtidigt lätthanterligt under produktionen, vilket gjorde det till ett självklart val till Green Lizzie.

Förutom det noggrant uttänkta materialvalet har även mycket tid ägnats åt produktens design. Ambitionen var att skapa en hållbar produkt som skulle utmana bilden av hur traditionella återvinningsbehållare brukar se ut, genom att i stället erbjuda färgglada och praktiska behållare som skapar en positiv känsla kring källsortering.

- Om det går att göra återvinning till en mer positiv upplevelse kommer människor källsortera både mer och bättre. Om vi lyckas med det, då har vi bidragit med något.

Olovs tips till andra innovatörer:

  Sitt inte för länge ensam med din idé, utan hitta andra människor att bolla med. Det är lätt att låsa sig i sina egna tankar men den ensamma innovatören har det ofta svårare än den som befinner sig i ett nätverk.
  Glöm inte bort att göra kundundersökningar, där du kan fånga in värdefull feedback.

  Lämna utrymme för misstag. Försök slippa pressen att allting ska blir rätt första gången. Kom ihåg att en bra produkt sällan är den första prototypen.

Det är inte många som kan säga att de har dedikerat ett helt yrkesliv åt återvinningssystem och avfallslogistik. Det kan däremot Olov Mattsson, innovatören bakom sopsorteringssystemet Green Lizzie. Med en ambition att förenkla och förbättra återvinning har Olov tagit fram en produkt som han hoppas kommer inspirera fler att sortera rätt.

Olovs karriär tog fart på en gång. Strax efter sin universitetsutbildning fick han jobb på förpackningsföretaget PLM, där han främst ägnade sig åt verksamhetens lönsamhet och förbättring av företagets sophämtningsentreprenader. Även om Olovs roller och arbetsbeskrivningar har sett olika ut under åren, har den gemensamma nämnaren alltid varit olika former av avfallslogistik.

 

- Oavsett om jag jobbade med entreprenader eller med kommuner var det alltid roligt att hitta lösningar för att skapa lönsamhet med avfallssystemen. Uppenbarligen fattar jag grejen med avfall, säger Olov.

Marknadsundersökningar

Efter många år i branschen bestämde sig till sist Olov för att undersöka möjligheten att tillverka sina egna sopsorteringssystem. Innan tillverkningsprocessen påbörjades genomfördes omfattande marknadsundersökningar på både återvinningsstationer och i köksbutiker. Där fångades åsikter, attityder och uppfattningar kring vad gemene man tyckte om den vardagliga källsorteringen.

Undersökningarna visade att 97 % av de tillfrågade hade en positiv inställning till källsortering men uttryckte ett visst missnöje kring processens omständigheter. Majoriteten tyckte att det kunde vara både kladdigt och bökigt att källsortera, och uttryckte ett behov av att kunna bära fler kärl samtidigt.

Produktidé och jakten på rätt material

Olov landade i en idé som kombinerar både funktion, design och finess. Med sopsorteringssystemet Green Lizzie är det nämligen enkelt att både förvara ditt hushållsavfall, transportera det till återvinningscentralen och tömma kärlen i respektive behållare.

 

Tack vare den smarta innerbehållaren kan du pressa ut botten på kärlet för att tömma behållaren, en funktion som både effektiviserar tömmandet och gör processen mer hygienisk. Det finns dessutom en smidig funktion som tillåter behållarna att haka fast i varandra, vilket gör att du kan bära flera behållare samtidigt.

Trots en noga uttänkt idé blev Olovs innovation pausad under några år på grund av bristen av miljövänliga material.

- Bortsett från gummi så var mjuka plastmaterial inte särskilt utforskat på den tiden, berättar Olov.

Till sist stötte han på en fiberbaserad plast som var baserad på biologiska produktionsrester från svenska skogar. Materialet var både nedbrytbart och lätthanterligt under produktionen, vilket gjorde det till ett självklart val till Green Lizzie.

Förutom det noggrant uttänkta materialvalet har även mycket tid ägnats åt produktens design. Ambitionen var att skapa en hållbar produkt som skulle utmana bilden av hur traditionella återvinningsbehållare brukar se ut, genom att i stället erbjuda färgglada och praktiska behållare som skapar en positiv känsla kring källsortering.

- Om det går att göra återvinning till en mer positiv upplevelse kommer människor källsortera både mer och bättre. Om vi lyckas med det, då har vi bidragit med något.

Olovs tips till andra innovatörer:

  Sitt inte för länge ensam med din idé, utan hitta andra människor att bolla med. Det är lätt att låsa sig i sina egna tankar men den ensamma innovatören har det ofta svårare än den som befinner sig i ett nätverk.
  Glöm inte bort att göra kundundersökningar, där du kan fånga in värdefull feedback.

  Lämna utrymme för misstag. Försök slippa pressen att allting ska blir rätt första gången. Kom ihåg att en bra produkt sällan är den första prototypen.


Omnämnda produkter

Olov Mattsson Olov Mattsson
Sopsortering Green Lizzie Sopsortering Green Lizzie
Effektiv sopsortering med Green Lizzie
fr. 635 kr
KöpInfo
Olov Mattsson Olov Mattsson
Sopsortering Green Lizzie, matavfallskärl Sopsortering Green Lizzie, matavfallskärl
Avtagbar botten och ventilationsgaller
199 kr
KöpInfo
Olov Mattsson Olov Mattsson
Sopsortering Green Lizzie, tryck-och tömkärl Sopsortering Green Lizzie, tryck-och tömkärl
264 kr
KöpInfo

Se fler inlägg

Jörgen & Majvor Johansson
Jörgen & Majvor Johansson
Klara Lövberg
Klara Lövberg
Johan Pihl
Johan Pihl
Christian Jonasson
Christian Jonasson
Nicoline Kinch
Nicoline Kinch
Olov Mattsson
Olov Mattsson
Logga in
Välj land