Vi bryr oss om din integritet

Vi på SmartaSaker i Stockholm AB (org.nr: 556702-5613) värnar om dig som kund, vilket bland annat innebär att vi hanterar dina personuppgifter på ett sätt som tar hänsyn till din integritet. I denna integritetspolicy beskrivs vilka personuppgifter vi samlar in om dig genom våra interaktioner samt hur vi använder dessa uppgifter. Personuppgiftshantering är nödvändigt för att du ska kunna genomföra ditt köp och att vi ska kunna kommunicera, men det är viktigt att du har insyn och förstår hur det går till. Integritetspolicyn beskriver även dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

För att du lättare ska hitta information som berör dig och dina personuppgifter, har vi delat upp informationen utifrån vilken relation du har till oss. Är du kund hos oss hittar du vilka personuppgifter vi kan behandla om dig under rubriken ”kund” osv. Det är också bra att känna till att vi har sammanfattat informationen till dig här för att den inte ska bli allt för svårläst och omfattande. Önskar du veta mer så är du hjärtligt välkommen att kontakta oss.

Du kan alltid kontakta oss om du har frågor kring vår behandling av dina personuppgifter genom att skicka ett e-postmeddelande till info@smartasaker.se eller ringa vår kundtjänst på telefon 08-736 09 99.

SmartaSaker i Stockholm AB är personuppgiftsansvarig
SmartaSaker är personuppgiftsansvarig för de personuppgiftsbehandlingar som beskrivs nedan. Vi håller oss uppdaterade och följer gällande dataskyddslagstiftning, för att du ska känna dig trygg! Som personuppgiftsansvarig tar SmartaSaker ansvar för alla personuppgifter som du lämnar till oss eller som vi samlar in eller får ta del av vid köp, när du prenumererar på nyhetsbrev eller skapar ett personligt konto hos SmartaSaker. 

Kund
Om du är en av alla våra kära kunder som handlar via vår hemsida behandlar vi vissa personuppgifter för att administrera ditt köp. Vi tillhandahåller även en kundportal (mina sidor) där du som kund kan hitta information om dina beställningar. Uppgifterna vi samlar in är nödvändiga för att vi ska kunna leverera våra produkter, exempelvis telefonnummer för avisering i samband med leverans.

Ändamål

Administrera köp och leverans av beställning samt uppfylla andra åtaganden gentemot dig som kund.

Typer av personuppgifter

Namn, adress, e-post, telefonnummer, leveransadress, betalmetod, kundnummer, köpesumma, ordernummer, rabattkod, fraktsätt och företagsnamn.

Laglig grund

Avtal eller berättigat intresse för dig som är företagskund.

Behandlingstid

Uppgifter som lämnats i samband med köp sparas upp till 10 år, för att säkerställa att vi kan hantera garantiåtaganden och reklamationer.


Hemsidebesökare och chattanvändare
På vår hemsida har besökare möjlighet att kontakta oss via chatt för att få hjälp med frågor. Du som kommunicerar med oss via chatt väljer själv vilka uppgifter du lämnar, men vi uppmanar dig att inte ange mer än nödvändiga uppgifter för att vi ska kunna hjälpa dig med ditt ärende eller fråga. Vi efterfrågar aldrig personnummer eller andra integritetskänsliga uppgifter.

Vi använder även cookies och andra verktyg för webbanalys, exempelvis Google Analytics, för att samla in information om hur besökare använder vår hemsida. Detta gör vi för att leverera en bättre upplevelse på SmartaSakers hemsida. Syftet är inte att behandla uppgifter om dig specifikt utan att vi analyserar alla besökare på hemsidan aggregerat, men i cookies lagras bl.a. IP-nummer som utgör en personuppgift. Cookies används vid exempelvis inställningar och val du gör då du använder webbshoppen. Vill du läsa mer om våra cookies och deras funktion, kan du göra det här: Cookies

Ändamål

För att erbjuda den bästa service behandlar vi uppgifterna utifrån vårt affärsmässiga intresse att besvara frågor vi får in via chatt på vår hemsida.

Typer av personuppgifter

Det kan variera beroende på vilka typer av uppgifter du väljer att lämna till oss. Vanligen är det namn, e-post, kundnummer, rabattkod och leveransadress.

Laglig grund

Berättigat intresse.

Behandlingstid

Beroende på ärendet sparas chattmedelanden upp till två år. Därefter raderas uppgifterna.


Nyhetsbrevsprenumeranter
Vi erbjuder en möjlighet att prenumerera på vårt nyhetsbrev där vi informerar om nyheter i vår webbshop och annat spännande som händer hos SmartaSaker. Det är möjligt att skriva upp sig på nyhetsbrevet på hemsidan, via ”mina sidor” eller vid utcheckning i kassan och det är helt frivilligt.

Ändamål

För att kunna skicka intressant och relevant information om våra produkter, nyheter och tävlingar.

Typer av personuppgifter

E-post, telefonnummer och adress.

Laglig grund

Samtycke.

Behandlingstid

Tills mottagaren återkallar sitt samtycke.


Tävlingsdeltagare
Vi anordnar ibland olika tävlingar för att engagera våra kunder. Om du deltar i tävlingen behöver vi behandla vissa personuppgifter om dig för att ta emot bidrag, läsa bidrag, utse vinnare utifrån tävlingsvillkoren, kontakta vinnare och i vissa fall publicera information om vinnare. Tävlingsbidragen tas ibland emot på sociala medier, och ibland genom e-post.

Ändamål

Genomföra och administrera våra tävlingar.

Typer av personuppgifter

Namn, adress, e-post, telefonnummer och eventuellt bild.

Laglig grund

Berättigat intresse.

Behandlingstid

Uppgifterna sparas upp till två år efter avslutad tävling. Sker tävlingen via sociala medier kan tävlingsdeltagaren själv radera sitt inlägg/kommentar när som helst. 


Till vem överför vi dina uppgifter?
För att kunna bedriva vår verksamhet tar vi hjälp av olika leverantörer, som ser till att vi har en fungerande webbshop, betallösning, fraktalternativ och kommunikation. Det innebär att våra leverantörer kommer ta del av dina personuppgifter i den utsträckning det är nödvändigt för att genomföra vår personuppgiftshantering, som beskrivits ovan. Vi har tecknat s.k. personuppgiftsbiträdesavtal med våra leverantörer som säkerställer att de enbart får hantera dina personuppgifter under våra strikta instruktioner.

Våra underleverantörer hjälper oss med att erbjuda god service. Det innebär:
 • att dina uppgifter lagras hos våra leverantörer av IT-tjänster,
 • att vi vidarebefordrar personuppgifter till leverantörer och speditörer i samband med leveranser,
 • att tryckerier kan få dina adressuppgifter för utskrift av dina adressuppgifter vid utskick av postala kunderbjudanden,
 • att samarbetspartners kan få dina personuppgifter för att ge dig anpassade erbjudanden baserade på din köphistorik i digitala kanaler,
 • att vi kan komma att dela dina personuppgifter med organisationer som kreditupplysningsföretag för tillämpning av kreditprövning, identitetskontroll, övervakning av kreditvärdighet och övertagande av fordran,
 • att leverantör av analystjänst för webbplatsbesök analyserar och tar fram aggregerad statistik över våra besökares engagemang på hemsidan,
 • att personuppgifter kan komma att lämnas ut om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata SmartaSakers rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem


Säkerhet
Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter mot t.ex. förlust samt mot otillåten ändring, spridning eller tillgång till uppgifterna. På SmartaSaker skyddar vi dina uppgifter med hjälp av kryptering. Vi har även rutiner för hantering och rapportering av eventuella incidenter som skulle kunna påverka säkerheten runt dina personuppgifter. Våra personuppgiftsbiträden (leverantörer) ställer vi också höga krav på vad gäller säkerhet för sina personuppgifter.

Dina rättigheter
Enligt dataskyddsförordningen (GDPR) har du flera rättigheter att utnyttja – så du behåller kontroll, insyn och får förståelse för hur dina uppgifter hanteras. Kortfattat kan du av oss begära:

 • Rättelse, tillägg eller radering – Du har alltid rätt att få tillgång till dina personuppgifter, begära att vi rättar, uppdaterar, eller raderar vissa av dina personuppgifter. Rätten till radering är inte absolut, vilket betyder att om vi behandlar dina uppgifter med avtal eller rättslig förpliktelse som laglig grund kan vi inte radera uppgifterna förrän syftet är uppfyllt. Däremot om vi behandlar dina uppgifter med stöd av samtycke, kan du alltid återkalla samtycket och då kommer vi upphöra att behandla dina uppgifter för det ändamålet. Dock kan det finnas situationer där vi behöver behandla dina uppgifter för att bevaka, fastställa eller försvara rättsliga anspråk, exv. vid en tvist.
 • Begränsning av behandling – Om du anser att dina personuppgifter inte är korrekta eller att vår personuppgiftsbehandling är olaglig kan du begära begräsning av vår hantering. Detta kan göras i syfte att kontrollera något om inte du vill att vi raderar dina uppgifter.
 • Dataportabilitet - Du har också rätt att få tillgång till dina personuppgifter, i ett strukturerat och allmänt använt och maskinläsbart format, för överföring till en annan personuppgiftsansvarig.
 • Klagomål – Du har rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten, som är tillsynsmyndighet i Sverige för dataskyddslagstiftningen, om du anser att SmartaSaker behandlar dina personuppgifter i strid med gällande dataskyddslagstiftning. Mer information kan du hitta här: https://www.imy.se/privatperson/utfora-arenden/lamna-ett-klagomal/. Vi ser gärna att du kontaktar oss i första hand om du har synpunkter eller anser att vi gjort något fel.

Vänligen kontakta oss om du vill utöva någon av dina rättigheter, eller har frågor kring vår behandling av dina personuppgifter, så gör vi vårt bästa för att bemöta dina synpunkter.

Din integritet är väldigt viktigt för oss, och vi strävar alltid efter att skydda dina personuppgifter på bästa möjliga sätt.

Våra kontaktuppgifter:
SmartaSaker i Stockholm AB
Sankt Eriksplan 11, 113 20  Stockholm
Org.nr: 556702-5613
Tel: 08-736 09 99
E-post: info@smartasaker.se

Uppdatering av denna personuppgiftspolicy
I samband med att vi utvecklar och förbättrar våra tjänster kan det hända att vi uppdaterar vår personuppgiftspolicy. Du hittar alltid den senaste versionen på vår hemsida.

Stockholm 2022-02-07

Logga in
Välj land