En resa i färgernas värld

Nicoline Kinch har alltid varit personen med kreativitet ut i fingertopparna – och har till stor del ägnat sig åt kultur, form och skapande. Även om hon själv inte kallar sig för konstnärlig, så är hennes nyfikenhet och fascination över det estetiska helt uppenbar. Men trots sin kärlek till konstnärliga uttryck, fann hon sig brottas med en särskild och återkommande svårighet – att förstå färg och navigera i dess komplexa värld. I bruna byxor och brun tröja såg Nicoline framför sig en smakfull kombination av komplementära toner, men när hon väl stod framför spegeln insåg hon att nyanserna krockade, att harmonin hon hoppats på uteblev, och det utan att hon kunde sätta fingret på varför. Det var tillfällen som dessa som till slut fick henne att inse att hon inte kunde läsa färger. Hon hade aldrig lärt sig färgernas ABC eller bekantat sig med färgernas samspel, som att en blandning av orange och rött med svart skapar bruna nyanser, medan vitt ljusar upp orange till aprikos och rött till rosa.

En färgrik upptäckt

Under en helgkurs i färglära började Nicoline navigera genom färgernas komplexitet med ny förståelse och uppskattning. Kursen introducerade deltagarna till Johannes Ittens färgstjärna från Bauhaus-eran, som utforskar hur färger interagerar med och påverkar varandra. Genom att utgå från primärfärgerna blått, rött och gult i en cirkel och successivt blanda dessa för att skapa sekundära och tertiära nyanser, och sedan justera ljusstyrkan genom att tillsätta vitt eller svart, fullbordade de färgcirkeln med ett spektrum av kulörer.

”Det var när vi målade färgstjärnan som jag fick min aha-upplevelse. Färgerna fick plötsligt en tydlig relation till varandra.”

Kursläraren berättade att om stjärnan skulle formas till en sfär, skulle färgernas samband synliggöras ytterligare. I en sådan 3D-modell skulle det vara möjligt att se hur färgerna förvandlades längs latituderna och longituderna, men även hur färgerna möttes i sfärens mittpunkt. Runt färgglobens ekvator skulle grundfärgerna träda fram och genom att vandra upp eller ner skulle ljusheten förändras, samtidigt som mättnaden skulle tydliggöras om man rörde sig från den gråa mittpunkten mot globens mantelyta. För vissa var det självklart, för Nicoline en ögonöppnare. Det läraren talade om var endast ett teoretiskt koncept som inte existerade, men för Nicoline hade en idé redan börjat ta form – en tredimensionell färgguide, en färgvärld i miniformat.

Från frukt till fenomen

Med lite lim och fantasi fäste Nicoline sin färgstjärna på en förtorkad klementin, och Kolormondos första prototyp såg dagens ljus. Men att omvandla en idé till konkret produkt är sällan en resa utan utmaningar, och för Nicoline fylldes startsträckan snabbt med frågetecken. I vilken form och av vilket material skulle idén förverkligas? I vilken storlek och med hur många färger? Och inte minst, vem var den tilltänkta kunden? Produkten behövde vara kompakt nog att enkelt kunna skickas, robust nog att tåla en och annan beundrande blick och tillräckligt lätt för vem som helst att lyfta upp och studera.

Genom Stockholms innovatörskrets kom Nicoline i kontakt med industridesignern Jonas Ahnmé, numera prefekt på Konstfack, som kom att spela en ovärderlig roll i projektets utveckling. Som bollplank och mentor bidrog han med både kreativ insikt och praktiska råd och hans erfarenhet och kunskap inom konst och design var avgörande för att hitta rätt väg framåt. Jonas introducerade Nicoline för Daniel Bjurgård, den grafiska formgivare vars vision för Kolormondo hjälpte till att föra idén från konceptstadiet till en konkret produkt.

När Kolormondo först tog form, var ambitionen att skapa en magnetisk 3D-modell – tanken på magnetiska delar lockade med sin användarvänlighet, där varje färgsegment enkelt kunde fästas vid och plockas bort från modellen. Men det skulle samtidigt göra produkten både dyr och otymplig, vilket skulle begränsa dess tillgänglighet och praktiska användning, särskilt för yngre användare eller i utbildningssammanhang där smidigheten är avgörande. Daniel Bjurgård kläckte den briljanta idén om horisontella och vertikala bitar som fogas ihop som ett pussel. Och då blev det naturligt att välja återvinningsbar kartong, som varken kompromissar med produktens kvalitet eller användarupplevelse. Bonusen? Platta förpackningar som knappt tar någon plats.

Fram till våra dagar har det varit svårt att framställa exakta färgpigment. Traditionellt har rött, gult och blått varit de tre grundfärger som man utgått ifrån. Johannes Itten och de gamla mästarna som fångade idéerna om en färgglob använde sig därför av dessa som primärfärger. Idag används istället cyan-blått, magenta-rött och gult (CMY) som standard. Och det var först när formgivarna bakom Kolormondo började använda CMY som det gick att framställa en heltäckande färgbild där alla färger gradvis övergår i varandra i alla riktningar – uppåt, neråt, inåt, utåt och sidledes.  

För alla färgentusiaster

Det var initialt inte helt tydligt vem som skulle vara användare av denna färgglada skapelse. Men trots initiala svårigheter att förmedla produktens syfte och användningsområden, har den hittat sin publik. Mycket tack vare Nicolines orubbliga beslutsamhet och ihärdiga engagemang. Numera används Kolormondo främst i utbildningssammanhang, från förskoleutbildning till universitetsstudier, och täcker ett brett spektrum av ämnen, däribland produktdesign, mode, konsthistoria, arkitektur, grafisk design och tryckproduktion.

Kolormondo har också visat sig användbar i en rad oväntade och unika sammanhang – bland annat hos ett sockerraffinaderi, som noggrant behöver mäta sockerbetans färgförändringar under raffineringsprocessen. Frisörer har också visat sig som en av de största användargrupperna, eftersom de behöver förstå färglära för att uppnå de exakta nyanser som kunderna efterfrågar. Men Kolormondos relevans sträcker sig bortom skolsalar, frisörer, sockerraffinaderier och andra färgkänsliga branscher, och utgör en ögonöppnare för alla som vill utforska och förstå färgernas samspel.

”Genom att visualisera färgrelationer på ett lättförståeligt sätt, har jag skapat ett verktyg som gör att en grå dag aldrig känns grå.”

Kolormondo har även funnit sin nisch och karvat ut sin plats på den internationella scenen, med en särskild glans i USA och Storbritannien där inte mindre än fyra patent lyser i dess namn. Men det är i Berlins Bauhaus-museum som färgmatchningsgloben kommit till sin verkliga rätt och bekräftat sin framgång som ständig succé.

En färgstark historia

Det är inte sällan de små ögonblicken av förundran och nyfikenhet leder till de stora genombrotten, och så är även fallet för Nicoline Kinch. Ibland räcker det med en idé, lite nyfikenhet och modet att utforska. Det och en hel del envishet.

Tips till andra innovatörer

Nicolines tips till andra innovatörer:

  Var inte rädd för att visa upp din idé. Det är i mötet med andra som innovationer tar form. Att aktivt ta emot hjälp och råd kan ge din idé den skjuts den behöver. Risken att bli bestulen på idén är försumbar.
Nicoline Kinch har alltid varit personen med kreativitet ut i fingertopparna – och har till stor del ägnat sig åt kultur, form och skapande. Även om hon själv inte kallar sig för konstnärlig, så är hennes nyfikenhet och fascination över det estetiska helt uppenbar. Men trots sin kärlek till konstnärliga uttryck, fann hon sig brottas med en särskild och återkommande svårighet – att förstå färg och navigera i dess komplexa värld. I bruna byxor och brun tröja såg Nicoline framför sig en smakfull kombination av komplementära toner, men när hon väl stod framför spegeln insåg hon att nyanserna krockade, att harmonin hon hoppats på uteblev, och det utan att hon kunde sätta fingret på varför. Det var tillfällen som dessa som till slut fick henne att inse att hon inte kunde läsa färger. Hon hade aldrig lärt sig färgernas ABC eller bekantat sig med färgernas samspel, som att en blandning av orange och rött med svart skapar bruna nyanser, medan vitt ljusar upp orange till aprikos och rött till rosa.

En färgrik upptäckt

Under en helgkurs i färglära började Nicoline navigera genom färgernas komplexitet med ny förståelse och uppskattning. Kursen introducerade deltagarna till Johannes Ittens färgstjärna från Bauhaus-eran, som utforskar hur färger interagerar med och påverkar varandra. Genom att utgå från primärfärgerna blått, rött och gult i en cirkel och successivt blanda dessa för att skapa sekundära och tertiära nyanser, och sedan justera ljusstyrkan genom att tillsätta vitt eller svart, fullbordade de färgcirkeln med ett spektrum av kulörer.

”Det var när vi målade färgstjärnan som jag fick min aha-upplevelse. Färgerna fick plötsligt en tydlig relation till varandra.”

Kursläraren berättade att om stjärnan skulle formas till en sfär, skulle färgernas samband synliggöras ytterligare. I en sådan 3D-modell skulle det vara möjligt att se hur färgerna förvandlades längs latituderna och longituderna, men även hur färgerna möttes i sfärens mittpunkt. Runt färgglobens ekvator skulle grundfärgerna träda fram och genom att vandra upp eller ner skulle ljusheten förändras, samtidigt som mättnaden skulle tydliggöras om man rörde sig från den gråa mittpunkten mot globens mantelyta. För vissa var det självklart, för Nicoline en ögonöppnare. Det läraren talade om var endast ett teoretiskt koncept som inte existerade, men för Nicoline hade en idé redan börjat ta form – en tredimensionell färgguide, en färgvärld i miniformat.

Från frukt till fenomen

Med lite lim och fantasi fäste Nicoline sin färgstjärna på en förtorkad klementin, och Kolormondos första prototyp såg dagens ljus. Men att omvandla en idé till konkret produkt är sällan en resa utan utmaningar, och för Nicoline fylldes startsträckan snabbt med frågetecken. I vilken form och av vilket material skulle idén förverkligas? I vilken storlek och med hur många färger? Och inte minst, vem var den tilltänkta kunden? Produkten behövde vara kompakt nog att enkelt kunna skickas, robust nog att tåla en och annan beundrande blick och tillräckligt lätt för vem som helst att lyfta upp och studera.

Genom Stockholms innovatörskrets kom Nicoline i kontakt med industridesignern Jonas Ahnmé, numera prefekt på Konstfack, som kom att spela en ovärderlig roll i projektets utveckling. Som bollplank och mentor bidrog han med både kreativ insikt och praktiska råd och hans erfarenhet och kunskap inom konst och design var avgörande för att hitta rätt väg framåt. Jonas introducerade Nicoline för Daniel Bjurgård, den grafiska formgivare vars vision för Kolormondo hjälpte till att föra idén från konceptstadiet till en konkret produkt.

När Kolormondo först tog form, var ambitionen att skapa en magnetisk 3D-modell – tanken på magnetiska delar lockade med sin användarvänlighet, där varje färgsegment enkelt kunde fästas vid och plockas bort från modellen. Men det skulle samtidigt göra produkten både dyr och otymplig, vilket skulle begränsa dess tillgänglighet och praktiska användning, särskilt för yngre användare eller i utbildningssammanhang där smidigheten är avgörande. Daniel Bjurgård kläckte den briljanta idén om horisontella och vertikala bitar som fogas ihop som ett pussel. Och då blev det naturligt att välja återvinningsbar kartong, som varken kompromissar med produktens kvalitet eller användarupplevelse. Bonusen? Platta förpackningar som knappt tar någon plats.

Fram till våra dagar har det varit svårt att framställa exakta färgpigment. Traditionellt har rött, gult och blått varit de tre grundfärger som man utgått ifrån. Johannes Itten och de gamla mästarna som fångade idéerna om en färgglob använde sig därför av dessa som primärfärger. Idag används istället cyan-blått, magenta-rött och gult (CMY) som standard. Och det var först när formgivarna bakom Kolormondo började använda CMY som det gick att framställa en heltäckande färgbild där alla färger gradvis övergår i varandra i alla riktningar – uppåt, neråt, inåt, utåt och sidledes.  

För alla färgentusiaster

Det var initialt inte helt tydligt vem som skulle vara användare av denna färgglada skapelse. Men trots initiala svårigheter att förmedla produktens syfte och användningsområden, har den hittat sin publik. Mycket tack vare Nicolines orubbliga beslutsamhet och ihärdiga engagemang. Numera används Kolormondo främst i utbildningssammanhang, från förskoleutbildning till universitetsstudier, och täcker ett brett spektrum av ämnen, däribland produktdesign, mode, konsthistoria, arkitektur, grafisk design och tryckproduktion.

Kolormondo har också visat sig användbar i en rad oväntade och unika sammanhang – bland annat hos ett sockerraffinaderi, som noggrant behöver mäta sockerbetans färgförändringar under raffineringsprocessen. Frisörer har också visat sig som en av de största användargrupperna, eftersom de behöver förstå färglära för att uppnå de exakta nyanser som kunderna efterfrågar. Men Kolormondos relevans sträcker sig bortom skolsalar, frisörer, sockerraffinaderier och andra färgkänsliga branscher, och utgör en ögonöppnare för alla som vill utforska och förstå färgernas samspel.

”Genom att visualisera färgrelationer på ett lättförståeligt sätt, har jag skapat ett verktyg som gör att en grå dag aldrig känns grå.”

Kolormondo har även funnit sin nisch och karvat ut sin plats på den internationella scenen, med en särskild glans i USA och Storbritannien där inte mindre än fyra patent lyser i dess namn. Men det är i Berlins Bauhaus-museum som färgmatchningsgloben kommit till sin verkliga rätt och bekräftat sin framgång som ständig succé.

En färgstark historia

Det är inte sällan de små ögonblicken av förundran och nyfikenhet leder till de stora genombrotten, och så är även fallet för Nicoline Kinch. Ibland räcker det med en idé, lite nyfikenhet och modet att utforska. Det och en hel del envishet.

Tips till andra innovatörer

Nicolines tips till andra innovatörer:

  Var inte rädd för att visa upp din idé. Det är i mötet med andra som innovationer tar form. Att aktivt ta emot hjälp och råd kan ge din idé den skjuts den behöver. Risken att bli bestulen på idén är försumbar.

Omnämnda produkter

Nicoline Kinch Nicoline Kinch
Färgmatchningsglob Kolormondo Färgmatchningsglob Kolormondo
Pedagogiskt färgverktyg
fr. 189 kr
KöpInfo

Se fler inlägg

Christian Jonasson
Christian Jonasson
Nicoline Kinch
Nicoline Kinch
Olov Mattsson
Olov Mattsson
Elin & Magnus Holmgren
Elin & Magnus Holmgren
Jouni & Raimo Kautto
Jouni & Raimo Kautto
Jennie Josefsson
Jennie Josefsson
Logga in
Välj land