Klimatkompenserade frakter

Våra klimatsmarta leveranser

Det är självklart att vi gör vad vi kan för en grönare e-handel. Idag jobbar vi bland annat med klimatkompenserade frakter, emballage i återvunnet material, och förnybar el från solceller.

Kompenserar för CO2-utsläpp

Med varje leverans har e-handeln en viss klimatpåverkan i form av CO2-utsläpp. Vårt bidrag till förändring är att klimatkompensera för alla paket som vi skickar ut. Det är en investering i hållbarhet som inte medför någon extra kostnad för dig som kund.

Att klimatkompensera innebär att ekonomiskt stödja projekt som leder till en minskning av CO2-utsläpp som motsvarar våra leveranser, och gärna mer än så.

1,9 miljoner träd

Det är miljökonsultföretaget Tricorona Climate Partner som hjälpt oss beräkna våra CO2-utsläpp. De har räknat ut det genomsnittliga CO2-utsläppet per leverans baserat på föregående års siffror. Enligt den schablonen klimatkompenserar vi löpande under året. Varje år görs en ny beräkning.

Vi klimatkompenserar med trädplantering i Panama genom det Gold Standard-certifierade Tropical mix-projektet. Totalt har mer än 1,9 miljoner träd planterats under projektets tid. Utöver de ekologiska fördelarna, har trädplanteringen även stora sociala fördelar. Delar av områdena för trädplantering används för hållbar kakaoproduktion, vilket bidrar till den lokala ekonomin. 

Gröna kartonger

Kartongerna som vi använder för våra leveranser är tillverkade i FSC-certifierat material och består av mellan 60-100 procent återvunnet material  beroende på storlek. FSC, Forest Stewardship Council, är en oberoende, internationell organisation som jobbar för ett miljöanpassat skogsbruk i hela världen. 

Varje beställning packas i en kartong som skyddar men som inte innehåller onödig luft. Dessutom staplas kartongerna ordentligt och tillsammans ger det mer effektiva transporter.

Om det behövs extra skydd från tryck och stötar fylls kartongerna med uppblåsbart plastemballage. Det består till 70 procent av återvunnet material. Plasten väger nästan ingenting och fylls med luft först när den ska användas. Det sparar också på transporterna.

Du som tömmer ut luften i plasten och lägger det för återvinning ser till att materialet används igen.

Sol, vind och bergvärme

Fyra mil från Uppsala ligger Morgongåva och det stora transportcentrum som alla våra smarta saker kommer till innan de packas om som paket till våra kunder. Uppe på taket glänser Sveriges största solcellsanläggning för elproduktion. Värme och kyla i den enorma lokalen kommer från bergvärme, som också är en energismart lösning.

Till butiken och vårt kontor i Stockholm använder vi förnybar el från ett vindkraftverk som vi äger andelar i.

Nöjda men inte färdiga

Under de senaste åren har vi gjort en hel del för en mer hållbar e-handel. Det känns bra men vi är inte klara utan jobbar vidare för att erbjuda dig och framtiden så klimatsmarta saker som möjligt.Vi klimatkompenserar med trädplantering i Panama genom det Gold Standard-certifierade Tropical mix-projektet. Utöver de ekologiska fördelarna, har trädplanteringen även stora sociala fördelar.


Logga in

Are you in the right place?

Välj land